Na czym polega całodobowa opieka nad seniorem w Niemczech?

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech to praca ciesząca się dość dużym zainteresowaniem. Starzenie się zachodniego społeczeństwa powoduje, że zleceń w tej dziedzinie jest z czasem coraz więcej. Niemniej wciąż wiele osób ma pewne wątpliwości co do takiego wyboru ścieżki kariery. Jedna z nich dotyczy sformułowania „opieka całodobowa”. Jak należy ją rozumieć?

Czy opieka nad seniorami trwa całą dobę?

„Opieka całodobowa” to termin dość powszechnie spotykany w branży opiekunów osób starszych. Jego znaczenie wydaje się jasne, jednak w rzeczywistości może wprowadzać w błąd osoby nieznające realiów rynkowych – zarówno pracowników, jak i klientów korzystających z ich usług. Zawiera on sugestię, że opiekun przez całe 24 godziny na dobę czuwa przy osobie starszej, przez cały ten czas zachowując gotowość do działania. W rzeczywistości tak nie jest. W branży „opiekę całodobową” rozumie się jako opiekę sprawowaną w domu seniora – na czas trwania zlecenia (czyli zazwyczaj kilka tygodni) opiekun mieszka wraz ze swym podopiecznym, niemniej pracuje w wyznaczonych przez umowę godzinach pracy. Podobnie jak i w innych zawodach, po zakończeniu dnia pracy opiekunowi przysługuje czas wolny – to, jak z niego skorzysta zależy wyłącznie od niego. Agencje pośredniczące w organizowaniu pracy opiekunów seniorów, takie jak firma Prestige24h przykładają dużą uwagę do tego, by prawa ich pracowników do odpoczynku były przestrzegane.

Skąd w takim razie termin „opieka całodobowa”?

Mimo, że opiekun nie jest zobowiązany do pracy non-stop, to łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której będzie zmuszony przerwać swój wypoczynek i zająć się podopiecznym. Może do tego dojść na przykład kiedy stan zdrowia seniora ulegnie nagłemu pogorszeniu i konieczne będzie udzielenie mu pomocy. Niemniej głównym powodem, dla którego termin opieka całodobowa jest tak powszechnie stosowany, jest fakt, iż opiekun przez praktycznie cały czas znajduje się w pobliżu seniora – mieszka z nim pod jednym dachem. Może to mieć duże znaczenie zarówno dla zdrowia, jak i samopoczucia podopiecznego, który z różnych względów nie będzie chciał opuszczać swojego domostwa.